Profesinės kvalifikacijos tobulinimas


LIETUVOS FUNKCINĖS MEDICINOS IR TAIKOMOSIOS KINEZIOLOGIJOS ASOCIACIJA

ir

VšĮ FUNKCINĖS MEDICINOS MOKYMO IR GYDYMO CENTRAS

organizuoja

profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminarus

Mokymai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas pradėti 2015 m. sausio mėn.

Lektoriai: Eduardas Lakštauskas, Aleksejus Zacharovas, dr. Brigita Zachovajevienė, doc. dr. Pavelas Zachovajevas, Brigita Paulienė.

Taikomosios bei klinikinės kineziologijos srities profesinio tobulinimo programos, pagal kurias dėstoma, patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministerijos (LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1233). Programos skirtos kineziterapeutams (iš viso 3 metų programos) bei gydytojams specialistams: neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, šeimos gydytojams ir kt. (iš viso 4 metų programos). Gali dalyvauti ir kiti biomedicinos srities specialistai, taip pat biomedicinos specialybių studentai (studijuojantys mediciną, kineziterapiją, masažą, kt.), kurie nori įgyti kineziologijos žinių bei taikyti jas praktikoje. Dviejų arba trijų dienų seminarai (teorija ir praktika) vyksta lietuvių kalba, kartą per mėnesį.

Išklausiusiems programą ir išlaikiusiems egzaminą išduodami SAM pripažįstami pažymėjimai.

Daugiau informacijos apie programas, seminarų temas: seminarai@funkcinemedicina.lt;

www.funkcinemedicina.lt / Teisinė informacija

Išankstinė registracija el. p. seminarai@funkcinemedicina.lt

NURODANT vardą, pavardę, specialybę, telefoną, el. paštą.