Istorija


Taikomosios kineziologijos raidos Lietuvoje etapai

Lietuvos gydytojų pažintis su taikomąja kineziologija pradžia – 1998 m., kai gydytojas neurologas Aris Esertas  entuziastingai ėmė praktikoje diegti bei plėtoti manualinę terapiją ir akupunktūrą (refleksoterapiją). Patekęs į kvalifikacijos kėlimo kursus Novokuznecko podiplominų gydytojų studijų universitete (šis universitetas buvo viena stipriausių mokslo institucijų tuometinėje SSRS; vadovai: prof. Om Kogan, vėliau – prof. Izabel Šmidt), gydytojas A.Esertas pradėjo mokytis taikomosios kineziologijos ir manualinės terapijos. Šiuose kursuose jis susipažino su katedros vadove profesore Olga Kuznecova. Ją 1998 m. ir 1999 m. įkalbėjo atvykti iš Tolimojo Sibiro ir Lietuvoje pravesti pirmuosius taikomosios  kineziologijos seminarus gydytojams ir kineziterapeutams. Šie seminarai buvo pirmasis taikomosios kineziologijos žinių ir praktikos sklaidos Lietuvoje etapas. Metodas ir naujos žinios sudomino nemažai medikų, tarp jų buvo sporto medicinos gydytojas Dalius Barkauskas, gydytojai neurologai A.Golubovas ir A.Zacharovas. Tuo pačiu metu gydytojas Jurij Karpovič mokėsi visceralinės manualinės terapijos Rygoje ir grįžęs metodą pristatė Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijos (pirmininkas Aris Esertas) posėdyje.

profesorė L.F.Vasiljeva ir A. Esertas

Gyd. A. Aserto ir prof. L.F. Vasiljevos pokalbis. Trakai, 2013 m.

Prof. Olga Kuznecova, pradėjusi mokymus ir seminarus Lietuvoje, juos tęsti pakvietė prof. Liudmilą Vasiljevą, kuri tuo metu tapo Maskvos N.Pirogovo medicinos universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto Manualinės terapijos katedros vadove. Organizuoti mokymus ėmėsi gydytojas Alfredas Maruška. Tuo metu Lietuvos gydytojų bendruomenė mažai domėjosi taikomąja kineziologija, tad A.Maruška vykdavo į prof. L.Vasiljevos seminarus Maskvoje. Ten susipažino su gydytoju Eduardu Lakštausku, jau patyrusiu specialistu, galinčiu medikams atskleisti taikomosios kineziologijos galimybes ir naujo klinikinio mąstymo sistemą. Po pirmojo E.Lakštausko pranešimo Vilniuje 2001 m. vasarą, prasidėjo antrasis raidos etapas – gyd. A. Maruškai organizavus, Vilniuje nuo 2001 m. rudens rengti prof. L.Vasiljevos mokymai, jie tęsėsi trejus metus.

E.Lakstauskas, L.Vasiljeva, A.Maruska 2001m

Gyd. E. Lakštauskas (pirmas iš kairės), prof. L.F. Vasiljeva, gyd. A. Maruška

2002 m. Lietuvos skausmo draugijos (prezidentas doc. dr. Arūnas Ščiupokas) ir Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijos konferencijoje skausmo gydymo tema prof. L.Vasiljeva skaitė pranešimą apie  neurologinį holistinį požiūrį ir taikomosios kineziologijos metodo taikymą skausmo gydymo praktikoje. Konferencijoje dalyvavo gausi medikų auditorija, taip pat gydytojai A. Zacharovas, J. Karpovič, D.Barkauskas, A.Pocius, N.Strujeva, L.Tamašauskienė, N.Lobanovas.

2001 – 2004 m. Lietuvos gydytojams ir kineziterapeutams seminarus ir paskaitas skaitė prof. L.Vasiljeva ir gydytojai Alfredas Maruška, Eduardas Lakštauskas, Aleksejus Zacharovas, Tatjana Strujeva, Jurijus Karpovič. Į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą gydytojų subspecialybių sąrašą buvo įrašyta ir refleksoterapija bei manualinė terapija. 2004 – 2008 m. seminarus taikomosios kineziologijos tema vedė gyd. E.Lakštauskas.

2011m.L.Vasiljeva, G.Krutov seminar (IIIetapas)

Prof. L.F.Vasiljeva, gyd.  G.Krutov, gyd. E. Lakštauskas, gyd. A. Zacharovas ir mokiniai. Trakai, 2011 m. lapkritis

2011 m. bendromis R.Sabaliausko, gyd. E.Lakštausko ir gyd. A.Zacharovo pastangomis atnaujinami ryšiai su prof. L.Vasiljevos taikomosios kineziologijos mokykla, vėl rengti seminarai gydytojams ir kineziterapeutams. Nuo 2015-ųjų prie lektorių komandos prisijungė doc. dr. Pavelas Zachovajevas, dr. Brigita Zachovajevienė ir gyd. Brigita Paulienė. Taip pradėtas  ketvirtasis taikomosios kineziologijos raidos Lietuvoje etapas.

2012 m. gegužės mėn. įsteigta Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija. Jos Valdybos nariai yra asociacijos prezidentas Romualdas Sabaliauskas, dr. Pavelas Zachovajevas, Aleksejus Zacharovas, Eduardas Lakštauskas, Vijolė Česnulevičienė, Brigita Paulienė, Jurij Karpovič. 2013 m. gruodžio 20 d. LR sveikatos ministro įsakymu V-1233 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ patvirtintos septynios profesinio tobulinimo programos gydytojams ir kineziterapeutams. Pagal šias programas nuo 2015 m. sausio mėn. vyksta mokymai – seminarai, jų lektoriai yra Aleksejus Zacharovas, Eduardas Lakštauskas, dr. Brigita Zachovajevienė, doc. dr. Pavelas Zachovajevas, Brigita Paulienė. 2018 m. programos atnaujintos (LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1465).

Asociacija taip pat kviečia lektorius iš užsienio bei organizuoja seminarus įvairiomis temomis; nuo 2013-ųjų balandžio rengia kasmetines tarptautines mokslines praktines konferencijas Kaune.

Taikomoji kineziologija ir manualinė terapija tampa praktinės medicinos metodais ir, pasak asociacijos garbės nario gydytojo Ario Eserto, vietoj termino „manualinė terapija“ prigyja „manualinė medicina“, formuojasi naujos subspecialybės – klinikinės kineziologijos – prielaidos.

Tai įdomus ir nuoseklaus darbo reikalaujantis etapas.

2014m. A.Sapir, E.Lakstauskas, A.Zacharovas

Gyd. Aleks Sapir, gyd. Eduardas Lakštauskas, gyd. Aleksejus Zacharovas su kolegomis ir mokiniais. Trakai, 2012

Parengta 2015 m., atnaujinta 2020 m. 

 

LFMTKA archyvo nuotr.