Istorija


Apie taikomosios kineziologijos raidą Lietuvoje

Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacijos garbės narys Aris Esertas ir gydytojas Eduardas Lakštauskas

Lietuvos gydytojų pažintis su taikomąja kineziologija prasidėjo 1998 m. gydytojo neurologo A. Eserto entuziazmo dėka, kuris atliko didžiulį vaidmenį populiarinant manualinę terapiją ir akupunktūros (refleksoterapijos) gydymo metodus Lietuvoje. Meistriškai pritaikęs savo diplomatinius sugebėjimus, jis vargais negalais gavo kelialapį į kvalifikacijos kėlimo kursus Novokuznecko podiplominų gydytojų studijų universitete (šis universitetas buvo viena stipriausių mokslo institucijų tuometinėje SSRS; vadovai: prof. Om Kogan, vėliau – prof. Izabel Šmidt), kur pradėjo mokytis taikomosios kineziologijos ir manualinės terapijos. Šiuose kursuose jis susipažino su katedros vadove profesore Olga Kuznecova, kurią 1998 m. ir 1999 m. įkalbėjo atvažiuoti iš tolimojo Sibiro pravesti pirmuosius taikomosios  kineziologijos seminarus gydytojams ir kineziterapeutams Lietuvoje. Šie seminarai buvo pirmasis taikomosios kineziologijos žinių ir praktikos sklaidos Lietuvoje etapas. Žinios sudomino nemažai medikų, tarp jų buvo sporto medicinos gydytojas D.Barkauskas, gydytojai neurologai A.Golubovas ir A. Zacharovas. Tuo pačiu metu gydytojas Jurij Karpovič nuvažiavo į Rygoj vykusį seminarą apie visceralinę manualinę terapiją ir grįžęs apie tai padarė intriguojantį pranešimą Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijos (LAMTMGA; pirmininkas Aris Esertas) posėdyje. Išstojęs garbingos auditorijos priešakyje, jis tarė: „Kolegos, man dar sunku paaiškinti visus niuansus, nes tik pradėjau mokytis, bet tai – nepaprastai įdomu! Pažiūrėkite patys!” ir įjungė filmuotą video medžiagą ekrane. Publika neliko abejinga!

profesorė L.F.Vasiljeva ir A. Esertas

Gyd. A. Aserto ir prof. L.F. Vasiljevos pokalbis, 2013 m.

Po pirmų pranešimų Lietuvoje prof. Olga Kuznecova jos pradėtus mokymus ir seminarus rekomendavo tęsti prof. Liudmilai Vasiljevai, kuri tuo metu tapo Maskvos N.Pirogovo medicinos universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto Manualinės terapijos katedros vadove. Organizuoti mokymus ėmėsi gydytojas Alfredas Maruška, tačiau Lietuvos gydytojų bendruomenė į pasiūlymus gilintis į taikomosios kineziologijos sistemą reagavo nedrąsiai, grupė formavosi vangiai, todėl gyd. A. Maruška važiuodavo į seminarus Maskvoje. Kursuose Maskvoje prof. L. Vasiljeva jį supažindino su gydytoju Eduardu Lakštausku, kurį rekomendavo kaip jau patyrusį specialistą, galintį gydytojams paprasta fiziologijos kalba suprantamai perskaityti pranešimą apie taikomosios kineziologijos galimybes ir parodyti visai kitą klinikinio mąstymo sistemą, kad gydytojai suprastų, kokias naudingas žinias ir metodikas gali atnešti profesorės seminarai. Po pirmojo gyd. E. Lakštausko pranešimo su prezentacija 2001 m. vasarą, Lietuvos gydytojai susirinko į aktyviai besidominčią grupę ir prasidėjo antrasis raidos etapas – nuo 2001 m. rudens, gyd. A. Maruškai organizuojant, periodiškai vyko teminiai prof. L. Vasiljevos pranešimai ir mokymai, kurie tęsėsi 3 metus. Juose jai nuolat asistavo gyd. E. Lakštauskas.

E.Lakstauskas, L.Vasiljeva, A.Maruska 2001m

Prof. L.F. Vasiljeva, gyd. E. Lakštauskas, gyd. A. Maruška

2002 m. įvairios etiologijos skausmo gydymui pašvęstoje konferencijoje Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijai (LAMTMGA; pirmininkas Aris Esertas) pakvietus ir Skausmo asociacijai (vadovas doc. A. Ščiupokas) pritarus, prof. L. Vasiljeva perskaitė pranešimą apie savo neurologinį holistinį požiūrį ir taikomosios kineziologijos sistemą skausmo gydymo praktikoje. Konferencijoje sudalyvavo tuo metu naujos sistemos didžiai nustebinti ir sužavėti, vėliau jos žinias savo praktikoje puikiai įsisavinę ir šiuo metu specialybines aukštumas pasiekę specialistai – A. Zacharovas, J. Karpovič, D. Barkauskas, A. Pocius, N. Strujeva, L.Tamašauskienė, N. Lobanovas.

2001 – 2004 m. tarpuose tarp prof. L. Vasiljevos mokomųjų seminarų paskaitas ir seminarus Lietuvos gydytojams ir kineziterapeutams (trečiasis raidos  etapas) skaitė lektoriai – gydytojai Alfredas Maruška, Eduardas Lakštauskas, Aleksejus Zacharovas, Tatjana Strujeva, Jurijus Karpovič. Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame gydytojų subspecialybių sąraše atsirado  refleksoterapija bei manualinė terapija. 2004 – 2008 m. šviečiamuosius seminarus taikomosios kineziologijos tema veda gyd. E. Lakštauskas.

2011m.L.Vasiljeva, G.Krutov seminar (IIIetapas)

Prof. L.F.Vasiljeva, gyd.  G.Krutov, gyd. E. Lakštauskas, gyd. A. Zacharovas ir mokiniai, 2011 m. lapkričio 6d.

2011 m. bendromis R. Sabaliausko, gyd. E. Lakštausko ir gyd. A. Zacharovo pastangomis atnaujinami ryšiai su prof. L. Vasiljevos taikomosios kineziologijos mokykla, prie lektorių komandos prisijungia doc. Pavelas Zachovajevas ir dr. Brigita Zachovajevienė. Vėl pradedami organizuoti bendri seminarai gydytojams ir kineziterapeutams. Prasideda dabartinis –  ketvirtasis – taikomosios kineziologijos raidos Lietuvoje etapas. 2012 m. įsteigiama Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija, 2013 m. gruodžio 20d. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis pasirašo įsakymą V-1233 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“, kuriuo patvirtina 7 naujas tobulinimosi programas gydytojams ir kineziterapeutams. Nuo 2014 m. prisijungia sėkmingai pirmuosius taikomosios kineziologijos egzaminus išlaikiusių jaunų specialistų banga – gyd. Brigita Paulienė, kineziterpeutai Vijolė Česnulevičienė ir Darius Grečna. Taikomoji kineziologija ir manualinė terapija tampa tradicinės medicinos metodais ir, kaip pasakė taikomosios kineziologijos judėjimo pradininkas Lietuvoje, mūsų asociacijos garbės narys gyd. A. Esertas, „vietoje termino „manualinė terapija“ jau vartotinas tinkamesnis naujas terminas „manualinė medicina“.  Formuojasi nauja subspecialybė – klinikinė kineziologija. Tai įdomus ir kantrybės bei nuoseklaus darbo reikalaujantis etapas.

2014m. A.Sapir, E.Lakstauskas, A.Zacharovas

Gyd. A. Sapir, gyd. E. Lakštauskas, gyd. A. Zacharovas su mokiniais, 2012 m.

Parengė gyd. B.Paulienė, 2015 m.