KVIETIMAS „Taikomosios kineziologijos pagrindai“ 2023-2025 m.


2023 m. pradedami mokymai pagal naują profesinio tobulinimo programą „Taikomosios kineziologijos pagrindai“, kuri parengta vadovaujantis 2020 m. sausio 14 d. LR Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymu (Nr. XIII-2771) bei poįstatyminiais teisės aktais ir suderinta LR sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1655.

Mokymų trukmė – 480 val., iš kurių 112 val. teorijos ir 368 val. praktikos.  Išlaikius egzaminus bei parengus ir apgynus baigiamąjį darbą, bus išduotas pažymėjimas, patvirtinantis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikaciją. Pažymėjimą pateikus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai,  išduodama licencija.

Lektoriai – mokslo laipsnius bei didelę praktinę ir pedagoginę patirtį turintys specialistai.

Mokymų dalyviai įgis specialių žinių apie žmogaus kūno sistemų ir organų funkcinius ryšius, griaučių – raumenų sistemos biomechaninio ištyrimo bei vertinimo įgūdžių, gebėjimų sieti kineziologinio ištyrimo rezultatus su klinikine diagnoze ir taikyti disfunkcijų koregavimo metodus. Anatomijos, biomechanikos, kineziologijos žinių atnaujinimas ir specialiosios žinios bei nauji praktiniai įgūdžiai leis tiksliau įvertinti pacientų sveikatos sutrikimų priežastis, veiksmingai taikyti pagrįstus metodus (programos turinį žr.: www.funkcinemedicina.lt / Naujienos).

Siekiantieji papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacijos bei licencijos „(…) turi būti įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba odontologijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba slaugos ir akušerijos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos studijų krypties studijas“ (citata iš LR Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo).

Į mokymus kviečiami ir aukščiau nepaminėtų studijų krypčių atstovai; jie atnaujins žinias, neįgydami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacijos.

Mokymai – teoriniai praktiniai seminarai – vyks savaitgaliais, lietuvių kalba. Informacija apie 2023 m. seminarų grafiką, vietą ir kainą rengiama.

Daugiau apie mokymus ir išankstinė registracija iki 2022 m. gruodžio 31 d.  el. paštu  

info@funkcinemedicina.lt  nurodant vardą, pavardę, specialybę, kontaktus.

 

Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija

VšĮ Funkcinės medicinos mokymo ir gydymo centras