Taikomoji kineziologija. I kurso ketvirtasis seminaras birželio 15–16 d.     Atnaujinta!


2024 m. birželio 15–16 d. vyks ketvirtasis programos „Taikomosios kineziologijos pagrindai“ modulio

„Miofascijinės grandys, griaučių-raumenų ir nervų sistemos kineziologija ir manualinė terapija“ teorinis praktinis seminaras. Registracija išankstinė el. p. seminarai@funkcinemedicina.lt  
**

gegužės 18-19 d. įvyko trečiasis programos „Taikomosios kineziologijos pagrindai“ modulio

„Miofascijinės grandys, griaučių-raumenų ir nervų sistemos kineziologija ir manualinė
terapija“ teorinis praktinis seminaras „Viršutinių galūnių miofascijinės grandys“ (19 val.).
balandžio 6–7 d. įvyko šios programos seminaras „Liemens ir apatinių galūnių miofascijinės grandys“.
_ _ _

2024 m. kovo 2-3 d. pradėti PROGRAMOS Taikomosios kineziologijos pagrindai* mokymai I kurse.

Tai nauja ir šiuo metu vienintelė Lietuvoje programa, suteikianti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikaciją bei licenciją. Programos kodas sistemoje METAS 36057.

Teoriniai praktiniai dviejų dienų mokymai – seminarai vyksta Trakuose, šeštadieniais ir sekmadieniais. 2024 m. kovą – lapkritį I kurse iš viso įvyks septyni seminarai, gruodį – egzaminas.

I kurse studijuojama PROGRAMOS dalis Miofascijinės grandys, griaučių-raumenų ir nervų sistemos kineziologija ir manualinė terapija (128  val.; iš jų 28 val. teorinio mokymo ir 100 val. praktinio mokymo):

  1. Įvadas į kineziologiją. Raumenų susitraukimo neurofiziologiniai pagrindai. Raumenų disfunkcijų tipai ir jų korekcija. Manualinis raumenų testavimas ir organizmo struktūrinės sąsajos (28 val.).
  2. Liemens ir apatinių galūnių miofascijinės grandys (19 val.).
  3. Viršutinių galūnių miofascijinės grandys (19 val.).
  4. Liemens, viršutinių ir apatinių galūnių sausgyslinių grandžių disfunkcijos. Ligamentinės sąsajos (18 val.).
  5. Funkcinių asociacinių raiščių ir raumenų ryšių samprata. Čiurnos ir riešo, alkūnės ir kelio sąnariai (26 val.).
  6. Funkcinių asociacinių raiščių ir raumenų ryšių samprata. Pečių lanko ir klubo sąnariai (18 val.).

Lektoriai: dr. Brigita Zachovajevienė, doc. dr. Pavelas Zachovajevas, gyd. Eduardas Lakštauskas, gyd. Aleksejus Zacharovas.

2024 m. grafikas:

1 seminaras – kovo 2–3 d.                    5 seminaras – rugsėjo 28–29 d.

2 seminaras – balandžio 6–7 d.             6 seminaras – spalio 19–20 d.

3 seminaras – gegužės 18–19 d.            7 seminaras – lapkričio 23–24 d.
4 seminaras – birželio 15–16 d.             Egzaminas gruodžio 14 d.

Mokymų organizatorius VšĮ Funkcinės medicinos mokymo ir gydymo centras

Daugiau informacijos  el. p. seminarai@funkcinemedicina.lt  

_ _ _

* 2024-ieji gali būti pirmieji Jūsų studijų metai siekiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacijos bei licencijos.

PROGRAMA Taikomosios kineziologijos pagrindai suderinta LR sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1655. PROGRAMOS apimtis iš viso 480 val., iš kurių 112 val. teorijos ir 368 val. praktikos; jas numatyta išdėstyti per trejus metus.

Pirmais metais dėstoma 128 val. PROGRAMOS dalis „Miofascijinės grandys, griaučių-raumenų ir nervų sistemos kineziologija ir manualinė terapija“.

Antrais studijų metais – 98 val. „Visceralinė manualinė terapija ir taikomosios kineziologijos pagrindai“;

trečiaisiais metais – 112 val. „Vertebralinė ir kraniosakralinė kineziologija ir manualinė terapija“ ir šie bendrieji dalykai: Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra Lietuvoje, 27 val.; Žmogaus anatomija ir fiziologija, 61 val.; Pirmoji medicinos pagalba, 8 val. Baigiamajam klinikinio atvejo analizės savarankiškam darbui parengti – 40 val. Visas temas žr. skyriuje „Naujienos“, „Naujas startas 2024...“.

Išklausiusiems visą 480 val. PROGRAMĄ išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikaciją. Pažymėjimą pateikus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, išduodama licencija.

SVARBU: PROGRAMOS dalyviai, siekiantys papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacijos bei licencijos, „(…) turi būti įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba odontologijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba slaugos ir akušerijos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos studijų krypties studijas“ ( LR Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas, 10 str.).

Į mokymus kviečiami ir kitų, aukščiau nepaminėtų studijų krypčių (edukologijos, psichologijos, masažo…) atstovai; jie atnaujins žinias, neįgydami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacijos bei licencijos.

Apie jau dešimtmetį Trakuose vykstančius mokymus žr. pranešimą 2019 m. spalio 18 d. tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje: Aivaras Dukauskas. Ką taikomosios kineziologijos studijos suteikia kineziterapeutui ar gydytojui    https://youtu.be/3ErQ1w8s8QM

info@funkcinemedicina.lt       www.funkcinemedicina.lt

fb manualinė terapija ir klinikinė kineziologija