„Regulas, kaip save reik užlaikyti“


Apie kūno ir minčių higieną, saugią elgseną – pirmojoje knygoje lietuvių kalba medicinos tema

Regulas, kaip save reik užlaikyti nog choleras ir kaip greitai ratavoti 

“Tose vietose, kur kur pri apsijovijima choleras gyventojai nėra užsibijoję, ir nebūva nuliūdę, cholera būna slabnesnė, trumpesnė, ana greičiau kaip par savi išnyksta.  (…) Užlaikyti save ir gyvenimą savo kaip gal čistai ier viežlyvai, o dėl to nelaistyti pamazgų ir nečysta vandenį arti namų, nelaikyti arti (…) pūvančių sąšlavų. (…) gyventi kaip gal apžirniau, tankiai pravietryti trobas, atdarant langus ir duris pagadnose dienose (…). Trobo, kur gul ligonis, nepazvalyti susirinkti daugel žmonių, dėl to, jog liga gaun daugiau silos, greičiaus platinas ir limp sveikiems.” (1848 m.)

L.Požarickajos nuotr.