PASP taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikacija


ši informacija skirta siekiantiesiems papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) taikomosios kineziologijos specialisto kvalifikaciją patvirtinančio PAŽYMĖJIMO.
Pažymėjimai bus išduodami išlaikiusiems I, II ir III kursų EGZAMINUS, disciplinos „Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra Lietuvoje“ TESTĄ ir parengusiems BAIGIAMĄJĮ DARBĄ – projektą (kaip numatyta 480 val. programoje Taikomosios kineziologijos pagrindai*).
Baigiamasis darbas – projektas – tai klinikinio atvejo analizė, kurią sudaro paciento ištyrimas (apklausa, apžiūra ir testavimas), įvertinimas, problemos suformulavimas, koregavimo algoritmo sudarymas ir demonstravimas.
Baigiamasis darbas – projektas gali būti vaizdo įrašas (trukmė iki 20 min.) ARBA rašto darbas word formatu su iliustracijomis – nuotraukomis. Rašto darbo apimtis nuo 6 iki 8 lapų; nuotraukos pateikiamos NE kaip darbo priedai, o integruotos word-iniame tekste.
Parengtą baigiamąjį darbą prašoma atsiųsti iki gruodžio 4 d.
Darbas bus vertinamas „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
2023 m. studijų dalyviai egzaminus laikys gruodžio 16-17 d. Karaimų g. 73, Trakų sporto bazės Posėdžių salėje.
sėkmės!