Įvyko gyd. Grigorij Krutov seminaras


LIETUVOS FUNKCINĖS MEDICINOS IR TAIKOMOSIOS KINEZIOLOGIJOS ASOCIACIJA

VšĮ FUNKCINĖS MEDICINOS MOKYMO IR GYDYMO CENTRAS
KLINIKINĖS KINEZIOLOGIJOS MOKYKLA

informuoja, kad

 2015 m. įvyko šeši Klinikinės kineziologijos mokyklos seminarai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas.

ŠEŠTASIS seminaras įvyko BIRŽELIO 20-21 d. Trakuose.

 

Lektoriai:  gyd. Grigorij Krutov (Rusijos valstybinis medicinos universitetas, Maskva), gyd. Eduardas Lakštauskas (Vilnius), gyd. Aleksejus Zacharovas (Vilnius)

Taikomosios bei klinikinės kineziologijos srities profesinio tobulinimo programos, pagal kurias dėstoma, yra patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministerijos (LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1233). Programos skirtos kineziterapeutams (iš viso 3 metų programos) bei gydytojams specialistams: neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, šeimos gydytojams ir kt. (iš viso 4 metų programos). Gali dalyvauti ir kiti biomedicinos srities specialistai, taip pat biomedicinos specialybių studentai (studijuojantys mediciną, kineziterapiją, masažą, kt.), kurie nori įgyti kineziologijos žinių bei taikyti jas praktikoje.

Išklausiusiems programą ir išlaikiusiems egzaminą bus išduoti SAM pripažįstami pažymėjimai.

2015 m. dėstoma kineziterapeutų kvalifikacijos tobulinimo programa „Taikomoji klinikinė kineziologija I. Miofascijinės grandinės ir artrologija“ (128 val.) ir gydytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Funkcinė medicina ir taikomoji klinikinė kineziologija I. Vertebralinė manualinė terapija“ (84 val.). Dviejų dienų seminarai (teorija ir praktika) vyksta lietuvių kalba, kartą per mėnesį.

Klinikinės kineziologijos mokyklos seminarų GRAFIKAS 2015 m. spalio – gruodžio mėn.:

Spalio 3-4 d.

Lapkričio … d.

Gruodžio … d.

Daugiau informacijos apie programas, seminarų temas: seminarai@funkcinemedicina.lt;

Naujienos arba Teisinė informacija

Į seminarus BŪTINA išankstinė registracija 

e. paštu: seminarai@funkcinemedicina.lt

NURODANT: vardą, pavardę, specialybę, telefoną, el. paštą.