I kurso seminaras – 2019 m. lapkričio 15, 16 ir 17 d. 


2019 m.  lapkričio 15-17 d. (24 val., 3 dienos)  vyks I kurso šeštasis seminaras

„Funkcinių asociacinių ryšių samprata. Pečių lanko ir klubo sąnariai.“  

Lektoriai: dr. Brigita Zachovajevienė, doc. dr. Pavelas Zachovajevas.

registracija ir daugiau informacijos el. p.        rasa.funkmedicina@gmail.com
Gruodžio mėn. – egzaminas, pažymėjimų išdavimas.
*
Kvalifikacijos tobulinimo programos „Taikomoji klinikinė kineziologija I. Miofascijinės grandys ir artrologija“ bei „Funkcinė medicina ir taikomoji klinikinė kineziologija I. Miofascijinės grandys, griaučių-raumenų ir nervų sistemos“ suderintos ir patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.V-1465.
Baigusiems kursą išduodami pažymėjimai.

Šie kursai specialistams suteiks naujas galimybes vykdant gydymo, diagnostikos ir reabilitacijos veiklas. Specialistai atnaujins bei pagilins anatomijos, biomechanikos bei kineziologijos žinias, įgis praktinių specialiųjų žinių apie refleksinius, topografinius funkcinius ryšius, įgis griaučių – raumenų sistemos biomechaninio ištyrimo ir vertinimo įgūdžių, rezultatus gebės sutapatinti su klinikine diagnoze bei taikyti disfunkcijų koregavimo metodus; gebės įvertinti organizmo būklę bei taikyti profilaktikos priemones.

Studijas bus galima tęsti bei toliau tobulinti profesinę kvalifikaciją 2020 m. ir 2021 m., taip pat pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas programas.

Studijuoti kviečiami gydytojai, kineziterapeutai, biomedicinos krypties programų studentai, masažuotojai, kūno kultūros specialistai, slaugytojai, ergoterapeutai.

VšĮ Funkcinės medicinos mokymo ir gydymo centras

Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija